Rejestry

DANE O REJESTRACH , EWIDENCJACH I ARCHIWACH

w Przedszkolu nr 1 w Augustowie

Przedszkole posiada Archiwum Zakładowe w którym przechowywane :

· akta pracowników przedszkola

· dokumenty księgowe

· inne dokumenty potrzebne do prowadzenia działalności przedszkola

Dostęp do danych możliwy jest po osobistym zgłoszeniu się osoby zainteresowanej

lub na pisemną prośbę .

Dane udostępniane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych

Osobowych. (DZ. U. nr 133 ,poz.883 )

Metryka strony

Udostępniający: Przedszkole nr 1 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Rybek

Wprowadzający: Barbara Rybek

Data modyfikacji: 2004-04-22

Opublikował: Jadwiga Laskowska

Data publikacji: 2003-09-26